Geschiedenis

Griekenland is een land met een zeer rijke geschiedenis. Door de jaren heen hebben diverse groepen met verschillende culturen in Griekenland gewoond. Door het hele land vind je nog overblijfselen van de Griekse oudheid. De Griekse mythologie is ook wereldwijd bekend met een referentie naar Griekse goden uit de oudheid. Griekenland staat ook bekend om de eerste grote beschaving die in Europa te vinden was. Uit archeologisch onderzoek blijkt onder andere dat er rond 800 voor Christus al munten geslagen werden in Griekenland, waarna handel op gang gekomen is. Daarmee waren zij voorloper in vergelijking met geschiedenis van de rest van Europa.

Griekse Stadsstaten

Stadstaden waren vroeger voor een deel vergelijkbaar met provincies zoals we dat vandaag de dag kennen. De verschillende stadstaten in de Griekse oudheid spraken allemaal dezelfde taal, en ook de godsdienst was vrijwel over het hele land gelijk. Het grote verschil was dat de stadstaten allen eigen wetten, valuta en goden kende. Daarmee wilden zij zich van elkaar onderscheiden. Men reisde vanuit de stadstaten veel over zee naar andere, omliggende plekken. De Grieken waren sterk op zee en veroverden dus vele stukken land in de regio. Dat zijn de eerste stukken die wijzen op overheersing van het Griekse volk en het samenvoegen van alle verschillende eilanden, die de basis vormen voor het land Griekenland zoals we dat tegenwoordig kennen.

Hoofdstad en staatshoofd

In het jaar 1830 werd Griekenland door het Congres van Londen verklaard tot onafhankelijk land, en werd de stad Nauplion omgedoopt tot hoofdstad van Griekenland. Vier jaar later werd dit echter aangepast naar Athene, wat tegenwoordig nog steeds de hoofdstad van het land is. In die periode woonde er ongeveer 750.000 inwoners in Griekenland. In vergelijking met het huidige inwoneraantal van 10 miljoen is dat relatief weinig. De koning speelt ook een grote rol in de geschiedenis van Griekenland. Destijds werd Griekenland een koninkrijk en stond de koning aan het hoofd van het land. In 1832 was Koning Otto de eerste koning van Griekenland. Een aantal koningen later was Koning Constantijn II de laatste koning van Griekenland. In 1974 schafte men de monarchie in het land af, en werd het land een republiek. Sindsdien is de president het staatshoofd van Griekenland.

Europese Unie

Griekenland is sinds 1 januari 1981 lid van de Europese Unie. De afgelopen jaren heeft Griekenland, mede door de financiële problemen in het land, regelmatig beroep moeten doen op de hulp van de Europese Unie. De laatste jaren gaat het echter steeds beter met Griekenland en dat is onder andere te danken aan de Europese Unie. Ook in de hele kwestie rond de vluchtelingencrisis in Europa speelt de EU samen met Griekenland een grote rol.